Gmina Żyraków uzyskała dofinansowanie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Realizowane w ramach programu zadania będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania wynosi 369 138 zł., wartość finansowania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 369 138 zł.

Głównym celem programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zadanie realizowane będzie w formie usług asystenta osobistego polegających na pomocy osobom z niepełnosprawnością w takich czynnościach jak m. in: wykonywanie czynności życia codziennego, wyjścia lub dojazdy uczestników w wybrane miejsca, załatwianie spraw urzędowych, korzystanie z dóbr kultury (muzea, kino, teatr, wystawy itp.)