PROGRAM RODZINA 500+

 

 

Druk wniosku Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

 

 

PROGRAM DOBRY START 300+

 

Druk wniosku Dobry Start 300+

 

                                                                                     Załącznik do wniosku 300+ (tylko w przypadku gdy zabraknie miejsca w wniosku głównym)

 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

Druk wniosku na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego

 

Druk wniosku  na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Druk wniosku na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

 

Druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

 

Dokumenty o dochodach za rok poprzedzający okres zasiłkowy:

 

 

Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 

oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

 oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

 

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych 

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działaność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

 

 

 

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

 

zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów w okresie ostatnich dwóch miesięcy(pdf, 376 KB)

 

Dokumenty o dochodach za rok poprzedzający okres zasiłkowy:

 

 

Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 

oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

 oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

 

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych 

 

oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działaność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

 

PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę

 

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

 

Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

 

 

 


POMOC SPOŁECZNA

 

 

wniosek o dożywianie w szkole

 

zaświadczenie o zarobkach


oświadczenie 

 

 

 

 

 

INNE

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

Design by vonfio.de

Strona gopszyrakow.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies w Twojej przeglądarce PIXEL_LINK_LEGAL_TEXT