Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Od dnia 1 stycznia 2019 r o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 

 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

 

Wniosek o KDR można skladać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pok. 12. Szczegółowe informacje pod nr tel. 14 6807 112

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o wydanie karty  UWAGA: strony 3 i 4 wniosku należy powielić w zależności od ilości członków rodziny

Instrukcja do wniosku

Instrukcja do wniosku elektronicznego mKDR

 

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.pdf

Oświadczenie o pozostawaniu w pieczy zastepczej

Oświadczenie władzy rodzicielskiej

Informacja o osobach mogących wyświetlać karte elektroniczna na urządzeniach mobilnych

 

 

Zobacz równiez www.rodzina.gov.pl