Standardy Ochrony Małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie 

                     W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie zostały opracowane i wprowadzone  Standardy Ochrony Małoletnich. Informacje te opublikowane są na stronie internetowej GOPS Żyraków, znajdują się na tablicy ogłoszeń GOPS oraz u Kierownika Ośrodka.

 Co każde dziecko powinno wiedzieć.

Już od pierwszego dnia życia masz swoje prawa, które inne osoby powinny szanować, oto najważniejsze z nich :

 1. Masz swoje prawa nazwane prawami dziecka
 2. Masz prawo  żyć i rozwijać się w dobrych warunkach
 3. Masz prawo do opieki i leczenia kiedy zachorujesz
 4. Masz prawo do odpoczynku i zabawy
 5. Masz prawo chodzić do szkoły, uczyć się  i rozwijać swoje zainteresowania
 6. Masz prawo wyrażać swoje zdanie o tym, co Cię dotyczy, mówić o tym co myślisz i uważasz za słuszne oraz uczestniczyć w życiu społecznym
 7. Masz prawo mieć opiekunów i cieszyć się życiem rodzinnym
 8. Nikt nie może Cię bić, krzywdzić, wykorzystywać, poniżać, lekceważyć Twoich uczuć – w ogóle źle Cię traktować 

Co to jest krzywdzenie.

 1. Przemoc fizyczna to między innymi : popychanie, szarpanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami
 2. Przemoc emocjonalna to zachowania dorosłych wobec dzieci ; wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucanie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka, niszczenie ważnych dla niego rzeczy, krzywdzenie jego zwierząt, nieposzanowanie jego prywatności
 3. Zaniedbywanie to niezaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski
 4. Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby starszej, silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego wykorzystania np. ekshibicjonizm, uwodzenie, świadome czynienie dziecka świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się i do oglądania pornografii, dotykanie miejsc intymnych itp.
 5. Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. nagrywanie w telefonie i upublicznianie.

Jak reagować na krzywdzenie.

 1. Jeśli Tobie lub innemu dziecku ktoś robi krzywdę powiedz o tym komuś bliskiemu, wychowawcy, nauczycielowi , dyrektorowi szkoły lub pracownikowi Ośrodka lub innej dorosłej osobie zaufanej
 2. Każda informacja dotycząca podejrzenia krzywdzenia dziecka jest przez nas wyjaśniana i traktowana poważnie
 3. Pomoc dziecku podejmowana jest niezwłocznie
 4. Każdy pracownik Ośrodka w sytuacji, gdy dziecku dzieje się krzywda, podejmuje działania, by je ochronić

Potrzebujesz pomocy?

WAŻNE TELEFONY :

Całodobowy dziecięcy TELEFON ZAUFANIA, 7 dni w tygodniu - 800 12 12 12

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw depresji  - 22 594 91 00

Telefoniczna Pierwsza pomoc Psychologiczna -   22 425 98 48

Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka:

www.brdp.gov.pl 

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów Ochrony Małoletnich w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie