Dodatkowo na stronie www.psychoterapia-podkarpackie.pl  Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów udostępniło listę psychoterapeutów udzielających pomocy w związku z pandemią koronawirusa.

 

 

 

 

 

 

 

Uruchomiliśmy infolinie dotyczącą pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną domową.

 

Tel: 604 627 472 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:

  •   Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę dom
  • Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł

 

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:

  • Osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.
  • W przypadku, gdy maja Państwo  trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wiecej informacji na rządowej platformie www.gov.pl

 

               

 

 

               18 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół w Żyrakowie Wójt Gminy Marek Rączka przy współudziale Stowarzyszenia Kobiet Na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie,   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Kultury i Promocji z Żyrakowie  zorganizował coroczną wieczerzę wigilijną dla osób starszych i samotnych z terenu naszej Gminy. Dla uczestników przygotowano tradycyjne świąteczne potrawy. Ksiądz Proboszcz Józef Jasiurkowski odczytał fragment Ewangelii, pobłogosławił opłatki i potrawy wigilijne. Pan Wójt Marek Rączka przekazał życzenia aby ten świąteczny czas niósł  pociechę i radość, a także pomyślność  w nadchodzącym Nowym Roku. Jak każe tradycja zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Uroczystą wigilię uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Gminnego Zespołu Artystycznego działającego przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz jasełka wystawione przez  uczniów  Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie. Występy artystyczne  wprowadziły wspaniały, świąteczny nastrój wśród wszystkich uczestników, a do śpiewania kolęd włączali się wszyscy uczestnicy spotkania.  Na zakończenie uroczystości  uczestnicy spotkania zostali obdarowani świątecznymi upominkami.