W dniu 1 stycznia 2019 r weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 

 

 

 

 

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

 

Kto może otrzymać wsparcie

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

 

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Wniosek 300+

Załącznik do wniosku 300+

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”

Ulotka

 

 

              Od dnia 1 stycznia 2018 r. poza Kartą w formie tradycyjnej członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli złożyć wniosek o kartę w formie aplikacji na urządzenie mobilne ( np. smartfon, tablet).

              Jeżeli wnioskodawca będzie ubiegał się jednocześnie o plastikową i elektroniczną formę KDR, wydanie Karty będzie bezpłatne. W sytuacji gdy po 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej  i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. Opłata za dodatkową formę KDR wyniesie 9,21 zł za każdą kartę. Osoby , które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r. będą mogły nieodpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2019 r. 

             Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych za pomocą dodatkowej aplikacji spowoduje krótszy okres oczekiwania na  Kartę , gdyż dostęp do niej uzyskać można będzie już w momencie przyznania Karty. Rodzice mogą wizualizować karty przyznane ich dzieciom. 

 

 

 

Na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018 wnioski przyjmowane bedą od 1 sierpnia 2017. Dotyczy to wniosków o nastepujace świadczenia:

  • zasiłek rodzinny,
  • świadczenie 500+
  • fundusz alimentacyjny
  • specjalny zasiłek opiekuńczy

Wnioski można składać:

  • bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie,
  • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • droga elektroniczną (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

Formularze wniosków dostępne będą od 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie (pokój 3) oraz w zakładce do pobrania