Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną na terenie kraju, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną poprzez:

  • bankowość elektroniczną (Alior Bank S.A., PKO Bank Polski S.A./Inteligo, Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Nest Bank S.A., Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A., KASA Stefczyka, SKOK Śląsk)
  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • Portal Emp@tia

 

W sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych a także funduszu alimentacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny:

(14) 68 07 103

662 051 979

 

 

 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie przypomina, że świadczenia wychowawcze (500+) przyznane na okres zasiłkowy 2019/2021 wypłacane będą do 31.05.2021 r. 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (tj. od 01.06.2021 r.) należy składać:

- od 01.02.2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

portal Emp@tia oraz system bankowości elektronicznej

 

- od 01.04.2021 r.  drogą elektroniczną, osobiście w GOPS Żyraków - pok. nr 3, droga pocztową, portal PUE ZUS

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

- do dnia 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.,

- od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca  2021 r.,

- od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia                 2021 r.,

- od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.,

- od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października  2021 r.

 

 

 

 

 

 

             Gmina Żyraków przekazała do użytku pomieszczenia w Dworku w Straszęcinie na realizację zadania pn.: Utworzenie i doposażenie Klubu „Senior+”.

            Realizacja zadania związana była z modernizacją pomieszczeń oraz ich doposażeniem. Na realizację inwestycji Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2015-2020 w wysokości 147.172zł, natomiast 48.490zł stanowią środki własne Gminy Żyraków. Całość zadania wyniosła 195.662zł.

            Klub ,, Senior+’’ funkcjonować będzie od 2021 roku w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w zakładce Klub Seniora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie Il".

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie realizuje nowe zadanie tj. wydawanie zaświadczeń beneficjentom programu "Czyste powietrze".

 

 

Zaświadczenia o dochodach wydawane są na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w GOPS Żyraków, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Ośrodka lub przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

 

 

O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do Ośrodka zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

 

 

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 

 

 

Wszelkie informacje na temat Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/